English  Español

Carlos I. Escudero Cascón

A Coruña - Professional

 Back   

   
Company: Universidade A Coruña
Location: A Coruña, Spain
Web: 
 
 
DISC Level Expert: Yes
DISC Level Analyst: Yes
DISC Level Advanced Analyst: No
DISC Level Master: No